ჩვენს შესახებ ფინანსური მონაცემები

ფინანსური მონაცემები

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE10+): Only available with Windows Vista and upwards

2020+
პირველი კვარტლის მონაცემები
2020 წლის პირველი კვარტლის მოგება-ზარალი
2020 წლის პირველი კვარტლის საბალანსო უწყისი
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ
მეორე კვარტლის მონაცემები
2020 წლის მეორე კვარტლის მოგება-ზარალი
2020 წლის მეორე კვარტლის საბალანსო უწყისი
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ
მესამე კვარტლის მონაცემები
2020 წლის მეორე კვარტლის მოგება-ზარალი
2020 წლის მესამე კვარტლის საბალანსო უწყისი
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ
მეოთხე კვარტლის მონაცემები
2020 წლის მეორე კვარტლის მოგება-ზარალი
2020 წლის მესამე კვარტლის საბალანსო უწყისი
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ
2019+
მეოთხე კვარტლის მონაცემები
2019 წლის მეოთხე კვარტლის მოგება-ზარალი.pdf
2019 წლის მეოთხე კვარტლის საბალანსო უწყისი.pdf
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ.pdf
მესამე კვარტლის მონაცემები
2019 წლის მესამე კვარტლის მოგება-ზარალი.pdf
2019 წლის მესამე კვარტლის საბალანსო უწყისი.pdf
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ.pdf
მეორე კვარტლის მონაცემები
2019 წლის მეორე კვარტლის მოგება-ზარალი.pdf
2019 წლის მეორე კვარტლის საბალანსო უწყისი.pdf
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ.pdf
პირველი კვარტლის მონაცემები
2019 წლის პირველი კვარტლის მოგება-ზარალის უწყისი.pdf
2019 წლის პირველი კვარტლის საბალანსო უწყისი.pdf
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ.pdf
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2019 (ქართული)
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2019 (Eng)
2018+
მეოთხე კვარტლის მონაცემები
2018 წლის მეოთხე კვარტლის მოგება-ზარალის უწყისი.pdf
2018 წლის მეოთხე კვარტლის საბალანსო უწყისი.pdf
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ.pdf
მესამე კვარტლის მონაცემები
2018 წლის მესამე კვარტლის მოგება-ზარალის უწყისი.pdf
2018 წლის მესამე კვარტლის საბალანსო უწყისი.pdf
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ.pdf
მეორე კვარტლის მონაცემები
2018 წლის მეორე კვარტლის მოგება-ზარალის უწყისი.pdf
2018 წლის მეორე კვარტლის საბალანსო უწყისი.pdf
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ.pdf
პირველი კვარტლის მონაცემები
2018 წლის პირველი კვარტლის მოგება-ზარალის უწყისი.pdf
2018 წლის პირველი კვარტლის საბალანსო უწყისი.pdf
ინფორმაცია მფლობელებისა და ადმინისტრატორების შესახებ.pdf
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018 (ქართული)
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018 (Eng)
2017+
დაინტერესდით ჩვენი სესხით?
დააჭირეთ ღილაკს და მიიღეთ სესხი სწრაფად და მარტივად.

მიიღეთ სესხი
CreditOn.ge © 2021